Dal og Vidde

Imsdalen Ringebufjellet

Forfatter: Nils Viker, medforfatter: Hallvar H. Huset

Mortensen forlag ISBN 82-527-1180-4

Dette står bak på omslaget:

Nils Viker og hans medforfatter, imsdølen Hallvar H. Huset har i mange år
samarbeidet om denne boken, som er blitt en storslått hyldest til et av
Østlandets vakreste skog- og fjellområder.

Boken veksler mellom dramatiske og underholdende historier fra Imsdalen og
Ringebufjellet. Om birkebeinerferden, grensestridigheter, folkeliv og ferdsel -
og ikke minst om jakt, fangst og fiske i gammel tid.

Gjennom 50 år som aktiv naturfotograf, sannsynligvis lenger enn noen annen her i
landet, har Nils Viker gledet et stort publikum med sine naturbilder.
På en mesterlig måte viser han oss variasjonsrikdommen og det finstemte samspillet i
naturen gjennom årstidene. Det er ingen overdrivelse å si at hans bok
DAL OG VIDDE, med omkring 170 unike fargebilder,
er en naturopplevelse i bokform.


Det er dessverre noen skjemmende trykkfeil i Nils Vikers bok, ett sted står det at bygselsseddel ble utsted for Ole Imsdahl i 1783, mens denne Ole er født i 1640. Det korrekte er antagelig at bygselsseddel er utstedt i 1683, for avgjørelsen om grensene kom i 1734, og som vi hører i kirkelydbåndet, Cort Coldevin var i Venabygda i 1702. Tidsmessig passer altså dette fint inn.

En annen trykkfeil i boka gjelder artikkelen om jakten på Kongsbukken, reinsbukken som ble skutt på Vesle Gråhøgda i 1860. Et sted i boka står det at dette skjedde i 1880, mens et bilde av steinen til minne om J. A. Friis og kongsbukken, reist ved 100 års jubileet for denne hendelse, viser at minnesteinen ble reist i 1960.

Til hovedsiden: