Avskrift fra lydbånd om kirker i Venabygd.

Det som står her er en utskrift fra et unikt lydbånd. Båndet er ikke langt, men det gir en oppsummering av kirkehistorie i Venabygd. Originalmaterialet er bearbeidet og talt inn av mangeårig lærer i Venabygd, Karl Lillevold. Lillevold var også klokker og kirkesanger, og var i hele sitt virke i Venabygd opptatt av kirken og dens historie. Båndet er ikke datert, men Karl Lillevold døde i 1969, og en del av opptaket viser til "det siste 10-året" etter 1955, så det er naturlig å anta at båndet stammer fra omkring 1965. Lydbåndet var gitt til Per Forrestad, Venabygd, som et bidrag til en prosjektoppgave han arbeidet med, men lydbåndet ble gitt tilbake til Lillevold-familien og er nå hos Per Ingulf Lillevold på Gjøvik. Lydbåndet er talt inn i "klukkargarden", Lillevolds hjem i Venabygd. At det er slik kan dokumenteres fra båndet, fordi vi kan høre veggklokka i kammerset slå to slag, klokka som Solveig Lillevold fikk med seg fra sitt barndomshjem.

Solveig Lillevold, født Kvile i Øvre Rendal, døde 28. november 1997, og utskriften er gjort som en honnør til henne, når hun den 5. desember 1997 stedes til hvile fra Venabygd kirke ved siden av sin kjære livsledsager.

Venabygd kirke


Utskriften er en tid framover å finne på internett, med lenke fra hovedadressen: http://www.gtf.ol.no/venabygdsfjellet/

Det er veldig interessant å finne referansen til fogden Cort Coldevin, spesielt for meg som er interessert i Venabygdsfjellet - Ringebufjellet - Imsdalen. Den samme Cort Coldevin var det nemlig, iflg. Hallvar H. Huset i Nils Vikers bok: Dal og Vidde, som utstedte det første offentlige dokument som ga folk rettigheter i Imsdalen, med den nokså viktige følge, at da det kom til strid om hvor Imsdalen hører til, ble det etter mange om og men bestemt at Imsdalen skulle legges til Ringebu kommune. Ett av argumentene for dette var altså at det første offisielle dokument om bygsling kom fra Gudbrandsdalen og ikke fra Østerdalen.

Det er dessverre noen skjemmende trykkfeil i Nils Vikers bok, ett sted står det at bygselsseddel ble utsted for Ole Imsdahl i 1783, mens denne Ole er født i 1640. Det korrekte er antagelig at bygselsseddel er utstedt i 1683, for avgjørelsen om grensene kom i 1734, og som vi hører i kirkelydbåndet, Cort Coldevin var i Venabygda i 1702. Tidsmessig passer altså dette fint inn.

En annen trykkfeil i den samme boka gjelder artikkelen om jakten på Kongsbukken, reinsbukken som ble skutt på Vesle Gråhøgda i 1860. Et sted i boka står det at dette skjedde i 1880, mens et bilde av steinen til minne om J. A. Friis og kongsbukken, reist ved 100 års jubileet for denne hendelse, viser at minnesteinen ble reist i 1960.