IPv6 eller IPv4?


Du bruker IPv4 (yikes!) fra 3.237.31.191.


IPv6 eller IPv4 sjekkes med følgende lille kodesnutt:

<?php
  echo "<P CLASS='sentrert'>\nDu bruker ";

  if (strstr($_SERVER["REMOTE_ADDR"], ':') != FALSE)
    echo "<STRONG>IPv6</STRONG>";
  else
    echo "IPv4 (yikes)";

  echo " fra <STRONG><CODE>" . strtoupper($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) . "</CODE></STRONG>.\n</P>\n";
?>


[Gyldig HTML 4.01!] [Gyldig CSS!] Sist endret 2015-09-16 13:32:45 av trond <Trond.Svendsby.Endrestol@fagskolen-innlandet.no>.