Kontaktadresser for Venabygdsfjellet m.m.


[Willassen: Fjell-guide] | | Venabygdsfjellet linker | | [Venabygdsfjellet i USA]


Høst i fjellbjørkeskogen (53553) Iskunst i bekken (79081)

Dersom noen føler seg støtt over ikke å komme med, eller om det finnes noen som helst ikke vil være med, send mail til per@lillevold.com Det er ingen sponsing, jeg forventer bare godt skiføre på Venabygdsfjellet!!

Siden vil inneholde kommentarer og/eller weblinker til turistbedrifter og tjenesteytere som har noe med Venabygdsfjellet å gjøre.


Venabus webside (en litt annen ingang til Web-siden enn linken fra "logoen") finner du bl.a. link til dagens vær- og føremelding, kjempebra!!  Venabu er spesielt bra på å bruke korrekte navn, men burde forsøke å unngå at folk etablerer begrepet Venabufjellet, for det er ikke korrekt.


Ny link (lagt inn den 15.12.99),
..og her er en til: Trollski (Noen vil absolutt gå de hardeste fjellturene med startnummer på brystet)
Venabu har også dette å by på: Venabu hytter.Et særdeles bra innslag i Ringebus webliv tas med, både på tross av redaksjonens harselas med rovdyrforkjempere, og til tross for at sidene ikke spesifikt går på Venabygdsfjellet, men på Ringebu kommunes aktiviteter i agrar retning. Redaksjonen berømmes for moderne og effektiv arbeidsdeling mellom medarbeiderene.
Venabygda har kommet direkte på nett gjennom sterk jobbing for å beholde butikken i bygda, klikk: Venabygd Dagligvare.
Spidsbergseter er en stor aktør på Venabygdsfjellet. Dessverre ser ikke ledelsen ut til å forstå markedsføringsverdien som ligger i navnet Venabygdsfjellet Det går i "Ringebufjellet" overalt der et fjellnavn skal vises. Men det er stor aktivitet der, og de fortjener selvsagt en link Her er den: Du kan se sidene gjennom linken Gudbrandsdal Hotell/Spidsbergseter
[RINGEBU-LOGO] [Kvitfjell logo] [Ringebus kommunevåpen]
Klikk Ringebu-logoen Klikk for Kvitfjellsider Klikk Ringebus våpenskjold for å finne Ringebu
kommune i Den elektroniske kommunenøkkel


Andre aktuelle kandidater (forslag mottas med takk):

Lundbakksetra

Lundes Turisthandel

Forrestadsetra

Venastul

Last modified: Mon May 19 14:25:19 2003